ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวศิรินญา นิมาลาหนองไผ่รัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ 2
2นายณัฐวุฒิ จันทวงศ์วัดเขาหน้า สพป.นครศรีธรรมราช 2
3นางสาววิมลตรา จีนต่างเมืองบ้านทุ่งกรวด สพป.นครศรีธรรมราช 2
4นางเอวิกา สุมาลย์กันต์อนุบาลพิจิตร สพป.พิจิตร 1
5นางสาวขวัญใจ โทวรรณาบ้านเขือง สพป.ร้อยเอ็ด 1
6นางสาวโสภาวรรณ ไดยะศรีบ้านหนองกุง สพป.ร้อยเอ็ด 3
7นางเจนจิรา เส็นหมานบ้านเขาพระ สพป.สงขลา 2
8นางสาวปทุมพร แก้วสวัสดิ์บ้านห้วยลึก สพป.สงขลา 2
9นางสาวลำดวน คัฒมารศรีบ้านท่าศิลา สพป.หนองบัวลำภู 1
10นายสุทธิพงษ์ เกตุคงบ้านโคกเทียม สพป.อุบลราชธานี เขต 5
11นางสาวนงค์นุช ทิพใสย์บ้านเบญจ์โนนดู่ สพป.อุบลราชธานี 5
12นายธีรสุต ฉ่ำทรัพย์โรงเรียนหัวหิน สพม.ประจวบคีรีขันธ์
13นางทัศนี สังฆารักษ์ลาออกจากราชการ